Thẻ tạm trú

Làm thẻ tạm trú tại Hải Phòng

Bạn đang muốn xin cấp thẻ tạm trú tại Hải Phòng. Hoặc bạn muốn làm thẻ tạm trú mà lại gặp khó khăn không làm được do thiếu một số giấy tờ quạn trọng. Đây là dịch vụ làm [...]

Read more...

Làm thẻ tạm trú tại Quảng Ninh

Bạn là người nước ngoài và đang dự định làm thẻ tạm trú tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, bạn vẫn chưa biết các giấy tờ, thủ tục và cách làm  thẻ tạm trú tốt nhất. Bạn hãy liên hệ [...]

Read more...